Restaurants in Otsego, MN

Denny's Otsego
US 9020 Quaday Ave NE Otsego, MN 55330
(763) 441-3924(763) 441-3924
Open 24 hours
, 7 Days a Week